Obecne władze zarządu Lokalnej Organizacji Turystycznej
Pojezierza Drawskiego (LOT PD) w Złocieńcu

  

 1. Marian Felsztyński – Prezes
 2. Józef Błażejewicz- Wiceprezes
 3. Andrzej Tobiasz – Skarbnik
 4. Anna Kamińska – Sekretarz
 5. Grażyna Kozak - członek
 6. Urszula Ptak - członek
 7. Roman Beńko - członek
 8. Karol Skrocki – członek

 

Skład komisji rewizyjnej

 1. Andrzej Korol – Przewodniczący
 2. Ryszard Majewski
 3. Rafał Tobiasz