Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt  ten kierowany jest do placówek branży turystycznej z całej Polski. Udział w projekcie wzięły  32 spośród ponad 100 istniejących w naszym kraju LOT-ów. Liczba uczestników projektu to 120 osób będących członkami i pracownikami wybranych LOT-ów. W czasie trwania projektu odbyły się  szkolenia branżowe  i 4 ogólnopolskie konferencje mające doprowadzić do nawiązania ścisłej współpracy między LOT-ami.

W czasie konferencji i szkoleń prowadzonych przez profesjonalnych trenerów uzyskali wiedzę i umiejętności nie tylko w zakresie tworzenia dokumentacji czy korzystania z narzędzi IT, ale także pozyskiwania funduszy na prowadzenie i rozwój działalności oraz nowoczesnych metod marketingu.

Na oficjalnym zakończeniu projektu, które miało miejsce 30 września 2013 roku w Kielcach każdy uczestnik otrzymał certyfikat potwierdzający jego udział oraz wiedzę i umiejętności z ww. zakresów.

Efektem tego projektu jest także powstała Federacja LOT-ów, której członkiem jest LOTPD w Złocieńcu. Celem Federacji jest nie tylko współpraca w ramach lot-ów ale także pozyskiwanie środków zewnętrznych.